Тягнирядно Євгенія Василівна

Євгенія Тягнирядно

 

Освіта вища, закінчила у 1983 р. Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, філологічний факультет. 

 

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

Авторка близько 100 наукових праць, зокрема підготовлено у співавторстві 2 монографії, 11 навчальних посібників, 20 статей у фахових виданнях.

 

Є членом «Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики».

 

 Сфера наукових інтересів: лексикологія, термінологія, стилістика та культура мови.