Снігур Людмила Анатоліївна

Людмила Снігур

У 1984 році закінчила Одеський державний педагогічний інститут імені К. Д. Ушинського за спеціальністю «Викладач педагогіки і психології».

 

У 1996 році закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему «Динаміка вольового розвітку дитини». З 1996 по 1998 навчалась в інституті психології Г.С.Костюка в очній аспірантурі, науковий керівник В.К.Котирло. У 2004 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія» . У 2005 році отримала звання професора. В 1993 поступила на роботу в Одеский інститут сухопутних військ і продовжує працювати у ЗСУ по цей час. В ОДУВС працює з 2023 року на посаді професора кафедри Психології та педагогіки. Очолила кафедру Психології та педагогіки ОДУВС, що було засновано 16.06.2023. 

 

Викладає дисципліни: Психологія у силових структурах (для війсковослужбовців спеціальності розвідки, исл спеціальних операцій, рактетоартилеристкого обладнання, поліцейських; навчальних груп підвищення кваліфікації у силових структурах (з 1996 по цей час); психологчна реабілітація особистості в період війни та відновлення. 

Здійснює керівництво науковими дослідженнями студентів, магістрантів. Має наукову школу, п’ять захищених кандидатів наук, дві монографії, статті в фахових виданнях України та за кордоном, Scopus та Web of Since, голови філій громадських організацій півдня України Український центр психології безпеки та Української асоціації організаційних психологів та психологів праці, авторка понад 150 наукових праць. Автор психомалюнкового методу «Символ України та символ власного життя» з діагностики та розвитку характеристик мислення, ціннісних орієнтації та особистісних перспектив.

 

 Наукові інтереси: Психологія особистісного становлення захисника України в професійній діяльності та період відновлення.

 

Основні наукові праці:

 

1. L. Snihur; E. Sarafaniuk; O. Gibalo. DECISION-MAKING BY THE COMMANDER UNDER NON-PREDETERMINED CONDITIONS Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv. Military-Special Sciences 2021 https://doi.org/10.17721/1728-2217.2021.48.38-41

 

2. Снігур ЛА, Якобчук ЛО. СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА В УМОВАХ ВАЖКИХ ВИПРОБУВАНЬ. НАПРЯМ 1. НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. 2020 

 

3. Л. Снігур, Е. Сарафанюк, О. Гібало; Прийняття рішень командиром у невизначених умовах. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. - 2021. - Вип. 4. - С. 38-41 :https://doi.org/10.17721/1728-2217.2021.48.38-41.

 

4.Карпенко В.С., Клименко В.М, Остапчук Т.С., Снігур Л.А. Офіцер, як лідер(Становлення компетентності командира десантно- штурмових військ) Навчально-методичний посібник. Київ. Талком. 2023. 317 с. ISBN 978-617-8016-88-3

 

5. Снігур Л.А., Розмазнін О.П., Луханін В.В., Актуальні проблеми психології вищої військової школи. Навчальний посібник. Херсон. Олді плюс. 2019. 188 с. ISBN 978-966-289-309-0

 

6.       Офіцер як лідер (становлення компетентності командира десантно-штурмових військ): Навчально-методичний посібник./ Карпенко В.С., Клименко В.М., Остапчук Т.С., Снігур Л.А. Київ: Талком, 2023. 320с.