Скриль Сергій Анатолійович

Сергій Скриль

Викладає дисципліни –  «Теорія держави і права», «Основні правові системи сучасності», «Юридична компаративістика», «Основи права національної безпеки».

 

Проводить наукові дослідження в сферах міжнародного захисту прав людини, міжнародної безпеки, порівняльного права, розвитку політичних систем держав Європейського Союзу.

 

У 1994 р. закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю – «Правознавство», кваліфікація – «юрист».

 

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Теоретичні проблеми ефективності законодавства в сфері державного управління» у спеціалізованій Вченій раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

 

У 2015 р. присвоєне вчене звання «доцент».

 

Стаж науково-педагогічної діяльності – 19 років.

Має більше 30 публікацій у спеціалізованих наукових виданнях, у т.ч.  у зарубіжних наукових журналах та наукометричній базі Scopus.

 

Постійно приймає участь у міжнародних та національних наукових конференціях.

 

Практикуючий адвокат.