Ситько Олена Миколаївна

Олена Ситько

Освіта: повна вища, у 1994 році закінчила філологічний факультет Одеського державного університету імені І.І Мечникова. 

 

Кандидат філологічних наук (тема дисертаційного дослідження «Поетика світської новолатинської літератури доби Пізнього Середньовіччя та Бароко», спеціальність 10.01.01 – українська література), доцент по кафедрі іноземних мов.

 

Викладає навчальні дисципліни: українська мова професійного спрямування, українська наукова мова, юридичне документознавство, латинська мова.

 

Має більше 70-ти наукових та навчально-методичних публікацій, дві з яких у виданнях, включених до реферативної бази даних Web of Science та Scopus. Є автором двох монографій, семи навчальних посібників, а також словників, довідників, методичних рекомендацій з української мови професійного спрямування, української наукової мови, юридичного документознавства, латинської мови.

 

Ситько О.М. є членом редакційної колегії наукового журналу «Записки з романо-германської філології. Writings in Romance-Germanic Philology», включеного до переліку фахових видань України.

 

Є членом «Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики».

 

Сфера наукових інтересів: методика викладання української мови професійного спрямування, українська латиномовна література часів середньовіччя, українська наукова мова.

 

Нагороджена Грамотою Міністерства внутрішніх справ України (наказ від 07 березня 2022 року № 133 о/с).