Шерстюк Ганна Миколаївна

Ганна Шерстюк

 

Освіта: вища юридична, кандидат юридичних наук

Викладання дисциплін: Адміністративне право; адміністративний процес забезпечення прав людини в діяльності поліцейського

 

Сфера наукових інтересів:

 

  Адміністративне судочинство, адміністративне право та адміністративний процес.

ОRСІD 0000-0001-9562-3531

 

Фундаментальні праці:

 

- «Проблеми реалізації адміністративного договору в Україні». – Юридичний

бюлетень.2023 №30 (3/2023)

 

- «Зустрічний позов у публічно-правових спорах» -  Науковий журнал «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. №2 2020, с.84-90

 

- «Особливості інституту врегулювання спору за участю судді адміністративному судочинстві» - Науковий журнал «Право і суспільство» номер 4 ч.2, 2018 рік ( ст.148-151)

 

- «Виконання судових рішень.» - Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. № 4. С. 145-150.

 

- «Забезпечення адміністративного позову».- Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. № 5. С. 121-127.

 

- «Реалізація інституту третіх осіб в адміністративному судочинстві як засобу захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб» Науковий вісник Ужгородського національного університету випуск № 48, 2018 рік ( ст.32-35)

 

- розділ колективної монографії "Адміністративний процес в Україні", - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС,2021.- 846 с. на тему "Зустрічний позов в адміністративному судочинстві".

 

Підвищення кваліфікації:

 

10.09.2023 – 18.09.2023  Міжнародний підвищенні кваліфікації (вебінар) на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах Європейського союзу та Україні».

 

06.01.2023 - 28.02.2023  Університет менеджменту безпеки в Кошиця, Словаччина на тему "Специфіка та особливості системи вищої освіти в країнах Європейського Союзу"

 

2021 рік -  Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» Польща – Україна, тема проекту : "Розвиток успішності та громадянськоі свідомості здобувачів закладів вищоі освіти"