Середницька Інга Анатоліївна

Інга Середницька

З 1986 року працювала в Арбітражному суді Одеської області. У 1994 році закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист». 

 

З грудня 1995 року по теперішній час працює в Одеському державному університеті внутрішніх справ. На даний час займає посаду доцента на кафедрі цивільно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

 

Членкиня Спілки юристів України.

 

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук з 2009 року. Дисертацію  Середницька І.А. захистила 13 березня 2009 року у спеціалізованій вченій раді  Одеського державного університету внутрішніх справ на тему   «Юридико-психологічні засади профілактики бродяжництва дітей в Україні» та за рішенням Вищої атестаційної комісії України їй було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 19.00.06: юридична психологія (диплом серії ДК № 053005  від 08.07.2009 р.)

 

У 2015 році Середницькій І.А. присвоєно вчене звання доцента кафедри  цивільно-правових дисциплін (диплом серії 12ДЦ № 044285 від 29.09.2015 р.)

 

З 2019 року є медіаторкою Центру медіації ОДУВС.

Коло наукових інтересів  Середницької І.А. стосується питань  сімейних правовідносин, юридичної психології, цивільного права та процесу.

 

Є автором понад 70-ти навчальних та наукових праць, у тому числі: 4 - у міжнародних виданнях; 1 - у наукометричній базі Scopus; 2 - у Web of Science; 4-х навчальних посібників,  2-х навчально-методичних посібників, 10-ти методичних рекомендацій та понад 40 тез конференцій.

Пройшла підвищення кваліфікації в:

 

  • Херсонському державному університеті на кафедрі галузевого права з 11.02.2019-11.03.2019 р. (свідоцтво № 66/7 від 08.02.2019 р.);

 

  • Одеському державному університеті внутрішніх справ за професійною програмою працівників підрозділів превентивної діяльності (свідоцтво № 2355/19 від 24.05.2019 р.);

 

  • Одеському державному університеті внутрішніх справ для педагогічних та науково-педагогічних працівників за напрямом цивільно-господарського циклу (свідоцтво № 8122/20 від 18.12.2020 р.).