Шаповалова Інна Олександрівна

Інна Шаповалова

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

 

Освіта вища юридична, у 2009 році закінчила Кримський юридичний інститут ОДУВС

 

В Одеському державному університеті внутрішніх справ працює з вересня 2014 року на посаді доцента кафедри державно-правових дисциплін 

 

У 2011 році отримала звання кандидата юридичних наук зі спеціальності 21.07.05 – службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку. 

 

Присвоєно вчене звання старший науковий співробітник, у 2016 році. 

 

У лютому 2017 року присвоєно звання Почесний професор.

Сфера наукових інтересів:

 

  • Теорія держави та права

 

  • Поліцейська деонтологія

 

  • Філософія права

 

Фундаментальні роботи:

 

  • The problems of shaping the concept of legal regime in law theory / Кузніченко С.О. // Південноукраїнський правничий часопис : наук. журнал. – 2016. –  № 3. – С.120-125.

 

  • Поліцейська медіація в Україні: сутність та напрями застосування / Албул С.В. // Право. ua,  2019. – № 1- С. 33-40.

 

  • Особливості тактики допиту потерпілих-жінок від насильницьких злочинів  // Південноукраїнський правничий часопис : Наук. журнал. – 2021. –  № 2.

 

  • Ensuring Human Rights and Freedoms in law Enforcement Activities of the Police in Emergencies of Human and Nature-caused Peculiarities (Theoretical and Legal Research) : monograph. Odesa : Publishing House "Helvetica", 2021. 188 p.

 

  • Підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 081 «Право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти : навч. посіб. / С.Г. Братель та ін.  Одеса : ОДУВС, 2021. 332 с.

 

  • Науково-теоретична характеристика правової культури. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8. С. 31-34.

 

  • Бондаренко І.В., Шаповалова І.О. Іноваційне розуміння сутності, структури та видового поділу юридичної відповідальності в контексті розвитку євроінтеграційних процесів. Журнал східноєвропейського права. 2022. № 102. С. 36-44.

Отримання Certificate about the international skills development (the webinar) ES №0175/2020 27.07.2020;

 

У січні 2021 році в  Одеському державному університеті внутрішніх справ пройшла курс лекцій на тему: «Основи дипломатичної діяльності та співпраці з іноземними партнерами» та отримала сертифікат 29.01.2021р. №23.

 

З 2019 року приймає участь у тренінгах-семінарах на тему: «Медіація як інструмент врегулювання цивільних, адміністративних спорів та незначних кримінальних правопорушень» за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Член редакційної колегії фахового наукового журналу «Юридичний вісник», який включено до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»). Член «Міжнародної асоціації істориків права» (Код ЄДРПОУ 21710898). Член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва». Свідоцтво № 121713. У 2021 році пройшла стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Польша), юридичний факультет. Обсяг 180 академічних годин. Сертифікат від 06.11.2021 р. № 0339/11.