Шаповаленко Надія Миколаївна

Надія Шаповаленко

 

Освіта вища, закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю українська мова та література, кваліфікація – філолог, викладач української мови та літератури.

 

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.08 – журналістика. Тема дисертації: «Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-художнього начала творах Івана Багряного». У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

Авторка близько 100 наукових праць, трьох посібників, а також практикумів, словників з української мови професійного спрямування і латинської мови.

 

Є членом «Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики».

 

Сфера наукових інтересів: методика викладання української мови професійного спрямування, ораторського мистецтва як науки і мистецтва переконливої комунікації, педагогіка вищої школи, поезія Ліни Костенко.