Рудой Катерина Миколаївна

Катерина Рудой

Рудой Катерина Миколаївна, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції

 

Освіта вища юридична, з 1998 року  в органах внутрішніх справ, у 2002 році з відзнакою закінчила Одеський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», у 2003 році закінчила Одеський юридичний інститут  Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», у 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат юридичних наук в ад’юнктурі Харківського національного університету внутрішніх справ (денна форма навчання).

 

З 2004 року по 2010 рік працювала в оперативних підрозділах органів внутрішніх справ (старший оперуповноважений з ОВС Бюро оперативних розробок ДБНОН МВС України). З серпня 2010 року працювала в Одеському державному університеті внутрішніх справ на посаді начальника факультету заочного та дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ, з 2012 року по теперішній час на посаді професора кафедри адміністративного права та адміністративного процесу факультету підготовки фахівців підрозділів превентивної діяльності.

 

Загальний стаж роботи в системі МВС України 25 років, 15 років – педагогічного стажу, нагороджена почесною грамотою Одеської державної обласної ради, неодноразово заохочувалася відомчими нагородами МВС України.

Автор понад 150 наукових публікацій у фахових наукових журналах, міжнародних виданнях, серед яких підготовлено особиста монографія, 3 методичних посібника, 8 публікацій у періодичних виданнях, які включені до науково метричної бази Scopus та Web of Science.

 

Сфера наукових інтересів:

 

Адміністративне право та публічне адміністрування

 

Адміністративне судочинство

 

Організаційно-правові засади діяльності Національної поліції

 

Міграційна політика

 

 Адміністративно-процесуальні провадження, адміністративний процес

 

Фундаментальні роботи (монографія, підручник, скопус):

  • Рудой К.М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів поліції України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки: Монографія / Катерина Рудой. Х.: Майдан, 2019. 382 с.

 

  • Музычук О., Безпалова О., Рудой К. и Калениченко Л. (2020). Международный опыт обеспечения общественной безопасности и порядка полицейскими силами во время массовых мероприятий и возможности его применения в Украине. Amazonia Investiga , 9 (25), 493-499. https://www.amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1099

 

 

  • Смазчук А.Л., Рудой К.М. Адміністративно-правовий статус підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України// The 9th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (April 28-30, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. p. 1019-1023.

 

  • Рудой К.М. Підвищення кваліфікації працівників Національної поліції України, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки// Адміністративно-правова доктрина і практика в умовах сучасних викликів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4-5 червня 2020 року / ред. кол. Гриценко І.С., Мельник Р.С. та ін. – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 67-71.

 

  • Прогонюк Л.Ю., Калініна І.В., Горуйко К.В., Рудой К.М., Купін А.В. Протидія адміністративним правопорушенням у сфері економічної діяльності.  International Journal of Management, 11(5), 2020, pp.1094-1102. (Скопус).

Пройла понад 10 тренінгів під патронатом Консультативної  Місії Європейського Союзу, 3 закордонні міжнародні стажування та отримала сертифікат тренера по підготовці патрульних поліцейських (НАВС м. Київ, 2015). Наукове закордонне стажування для освітян «Академічна доброчесність: виклики сучасності», яке відбулося у Варшаві 24-30 червня 2019 року в рамках теми стажування “Академічна доброчесність: виклики сучасності” (сертифікат про участь).