Резніченко Семен Васильович

Семен Резніченко

Резніченко Семен, професор кафедри, к.ю.н., професор

 

У 1979 році закінчив Одеський автодорожній технікум, а у 1987 році – юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

 

Свою трудову діяльність розпочав в органах внутрішніх справ. З березня 1995 року почав працювати у Одеському інституті внутрішніх справ, зараз Одеський державний університет внутрішніх справ. Працював на посадах викладача кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС, з 1999 року - начальник кафедри цивільного та трудового права. З жовтня 2011 року працює на посаді професора кафедри цивільного права та процесу, а з серпня 2013 року - професора кафедри цивільно-правових дисциплін.

 

Член Спілки юристів України.

 

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук з 1999 року. Резніченко С.В. захистив дисертацію 27 травня 1999 р. у спеціалізованій Вченій раді Одеської державної юридичної академії на тему «Договір як джерело конституційного права України» та за рішенням Атестаційної колегії України йому було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02: – конституційне право; муніципальне право (диплом серії ДК № 004798 від 10.11.1999 р.). У 2002 році Резніченку С.В. присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного і трудового права, а у 2011 році - вчене звання професора кафедри цивільного права та процесу.

Коло наукових інтересів Резніченка С.В. стосується питань правового регулювання зобов’язальних правовідносин.

 

Є автором понад 240 наукових праць у тому числі 5 у наукометричній базі Web of Science, одноосібної монографії «Договір у системі конституційного права України», а також монографій у співавторстві «Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди: теорія і практика» (з Церковною О.В.), «Цивільно-правове регулювання перевезень пасажирів таксі» (з Нечипуренко О.М. і Самойленко Г.В.), «Підстави звільнення працівника ОВС від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди» (з Церковною О.В.). Є співавтором 16 підручників, навчальних посібників та 2-х видань коментарів до Цивільного кодексу України.

Пройшов підвищення кваліфікації в:

 

  • Одеському державному університеті внутрішніх справ за професійною програмою працівників підрозділів превентивної діяльності (свідоцтво № 2355/19 від 24.05.2019 р.);

 

  • Одеському державному університеті внутрішніх справ для педагогічних та науково-педагогічних працівників за напрямом цивільно-господарського циклу (свідоцтво № 7551/20 від 20.03.2020 р.).