Подлісецька Ольга Олегівна

Ольга Подлісецька

Освіта вища, закінчила у 2001 р. філологічний факультет Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 

 

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Модифікація жанру новели в українській літературі (В. Шевчук, Є.Гуцало, А. Колісниченко)» (спеціальність 10.01.01 – українська література).

 

У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії літератури.

 

Авторка близько 40 наукових праць, зокрема підготовлено у співавторстві два навчальні посібники, 12 статей у фахових виданнях України.

 

Сфера наукових інтересів: юридичне документознавство, морфологія, стилістика та культура мови