Пишна Алла Георгіївна

Алла Пишна

Освіта: повна вища, у 2000 році закінчила Одеський інститут внутрішніх справ МВС України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та здобула кваліфікацію правознавець, у 2003 році закінчила Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Управління проєктами» та здобула кваліфікацію керівник проєктів та програм, у 2012 році закінчила навчання у докторантурі та ад’юнктурі Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

Працює в навчальному закладі з 2009 року. В органах МВС та Національної поліції України служить з 1996 року.

 

На кафедрі викладає дисципліни: «Поліцейська діяльність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», «Запобігання та протидія домашньому насильству», «Діяльність національної поліції у сфері дозвільної системи».

Наукова діяльність : підготувала більше 100 праць наукового та навчально-методичного характеру в українських та закордонних наукових виданнях, зокрема публікації у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus та Web of Science.

 

Коло наукових інтересів: забезпечення та захист прав дітей, запобігання та протидія ґендерно обумовленому, зокрема домашньому насильству; охорона громадського порядку та громадської безпеки, медіація.

Підвищення кваліфікації та тренінги: отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації «Методика та методи викладання економіко-правових дисциплін у вищій школі», видане Одеським національним університетом імені Мечникова; пройшла підвищення кваліфікації в Одеському державному університеті внутрішніх справ за напрямом адміністративно-правового циклу та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації; отримала сертифікат про проходження повного курсу на базі Одеського державного університету внутрішніх справ з питань підготовки медіаторів за навчальною програмою «Медіація», пройшла міжнародне стажування «INTERNATIONAL LEGAL COMMUNICATION» (law, economics, psychology, public administration), взяла участь у серії тренінгів Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України «Медіація як інструмент врегулювання правових спорів», пройшла тренінг Організації з безпеки та співробітництва в Європі та Національної поліції України з ефективного реагування на звернення, які надходять від дітей.