Підгородинський Вадим Миколайович

Вадим Підгородинський

У 2001 році закінчив Одеську національну юридичну академію.

 

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Відповідальність за торгівлю людьми за кримінальним законодавством України» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

 

Вчене звання «доцент» присвоєно по кафедрі кримінального права у 2007 році.

 

У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право за темою «Злочини проти честі та гідності особи: теоретичне порівняльно-правове дослідження».