Петренко Наталія Олегівна

Наталія Петренко

У 2003 році вступила до Одеського національного університету імені І.І.Мечникова на економіко-правовий факультет та у 2008 році отримала диплом магістра права з відзнакою і почала працювати на посаді юрисконсульта в Приватному підприємстві «Юридична компанія «Капітал».

 

У 2010 рік - отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та здійснюю адвокатську діяльність станом на сьогоднішній день.

 

Протягом  2017-2018 років пройшла навчання в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого за сертифікованою освітньою програмою «Теорія та практика медіації» та є практикуючим медіатором.

 

З 2017 року по 2020 рік обіймала посаду доцента в Херсонському державному університеті.

 

З 2020 року по теперішній час є керуючим партнером Адвокатського об’єднання «Юста».

 

З 2020 року до тепер працює в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

 

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук з 2017 року. Дисертацію Наталія Петренко захистила 23 листопада 2012 року у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету імені Василя Стуса за темою «Підсудність справ господарським судам України» за спеціальністю 12.00.04 - господарське право, господарське-процесуальне право (диплом серії ДК Д 042420 від 26 червня 2017р.).

 

У 2022 році присвоєно вчене звання доцента кафедри професійних та спеціальних дисциплін (диплом серії АД№011435 від 26 липня 2022р).

Коло наукових інтересів: господарське процесуальне право, альтернативні способи вирішення спорів та медіація, адвокатура.

 

Є авторкою більше 40 публікації, з них 34 наукових та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних рецензованих фахових виданнях та виданнях які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Пройшла підвищення кваліфікації:

 

  • Вереснь 2019 року на базі Вищого семінаріуму духовного UKSW (Польща, м. Варшава) на тему  «Академічна доброчесність» в обсязі 4 кредиту (120 годин).

 

  • Листопад 2020 року у Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України на тему «Методика викладання галузевих юридичних дисциплін приватно- правового сегменту» в обсязі 1 кредит (30 годин). Сертифікат серія АА 20063497/000009-20.

 

  • Листопад 2021 року - січнь 2022 року в Центрі вивчення європейських реформ (Люксембург) за програмою підвищення кваліфікації на тему «Господарське право та процес» в обсязі 6 кредитів (180 годин).

 

  • Листопад 2022 року в Інноваційному університеті сумісно з Офісом підтримки вченого на тему «Бренд науковця у цифровому світі» в обсязі 1 кредит (30 годин). Сертифікат серії 21-27/11/2022