Пасько Ольга Миколаївна

Ольга Пасько

Освіта вища юридична, з відзнакою закінчила у 2007 році Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, за спеціальністю «правознавство». У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Професіогенез компетентності фахівців органів досудового слідства», за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія, у 2015 році отримала вчене звання «доцент» по кафедрі психології та педагогіки. З 2008 року працює на кафедрі криміналістики та психології. Працювала на посадах: викладача кафедри юридичної психології та педагогіки, доцента кафедри психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Автор близько 115 наукових та навчально-методичних праць різного формату, зокрема підготовлено особисто та у співавторстві 1 монографію, 11 навчальних посібників, 52 статті у фахових виданнях. Сфера наукових інтересів: готовність до професійної діяльності слідчих: правові та психологічні основи; професійно-психологічна підготовка поліцейського

 

Основні наукові праці:

 

  • Пасько О.М. Правові та психологічні засади готовності слідчих до професійної діяльності: монографія. Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ., 2014. 411 с. з іл. рест. № 3т.

 

  • Пасько О.М., Криволапчук В.О., Цільмак О.М. Юридична деонтологія (альбом схем) Навч. пос./уклад..  Одеса: ОДУВ, 2009. 84 с.

 

  • Пасько О. М., Цільмак О. М. Психологія: схеми, таблиці, коментарі : навчально-наочний посібник [для студ. та курсантів вищ. навч. закл. МВС України] Одеса: ОДУВС, 2013. 271 с. з іл.

 

  • Пасько О. М. Практикум із психології [для студ. та курсантів вищ. навч. закл. МВС України] Одеса: ОДУВС, 2013. 140 c.

 

  • Пасько О.М., Нікітенко Р.П. Юридико-психологічні та медичні аспекти комунікативної готовності слідчого під час допиту. Південноукраїнський правничий часопис. № 3. 2020. 

 

  • Професійно-психологічна підготовка працівників кадрів досудового розслідування: навчально-методичний посібник / О. М. Пасько, Л. М. Прудка, Т. В. Матієнко, В. В. Горошко. Одеса  2022. 267 с.

У 2015 році отримала Премію Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення в номінації «За наукові досягнення» відповідно до розпорядження № 554/2015-ОР від 22.10.2015 року «Про присудження у 2015 році щорічної Премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення у різних сферах суспільного життя». У 2021 році пройшла курс навчання «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», організованого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти спільно з Саксонським Центром викладання та навчання вищої освіти в Лейпцигу, ГО «Вище», за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Сертифікат «Prometeus» від 19.02.2021 р. У 2021 році пройшла тренінг для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти МВС з викладання курсу «Психологічний супровід в екстремальних ситуаціях» організований Міністерством внутрішніх справ спільно з Організацією з безпеки та співорбітництва в Європі. У 2022 році прийняла участь у тренінгу щодо основ самодопомоги людям, які пережили сильну стресову подію у кризових ситуаціях, розроблений ізраїльською організацією сфері надання першої психологічної допомоги Israel Trauma Coalition. У 2023 році прийняла участь у тренінгах «Дитяча травма війни: індикатор та умови подолання. Хібукі-терапія як засіб підтримки та відновлення психологічного здоров’я» та «Прикладні аспекти збереження психічного здоровя особистоті».У 2023 році прийяла участь у Програмі семінарів з психологічної допомоги для професійних психологів з правоохоронних органів (Республіка Польща та Україна), який проходив у місті Єленя-Гура у Польщі.