Пащенко Олександр Миколайович

Олександр Пащенко

У 1997 році закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова та отримав кваліфікацію бакалавр права. У 1998 році закінчив Одеську державну юридичну академію з відзнакою  і отримав кваліфікацію юрист та почав працювати на посаді юрисконсульта ВАТ ОЗПВ «Мікрон».

 

З 2000 р. до 2006 р. – менеджер юридичної клініки Громадської організації «Південноукраїнський центр молодих юристів» виконавчого партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН/UNHCR) в Одеській області.

 

З квітня 2021 до січня 2022 – менеджер юридичної клініки Громадської організації «Десяте квітня» виконавчого партнера УВКБ ООН в Одеській області.

 

З лютого 2022 до жовтня 2022 – юрист-аналітик гуманітарного проекту ГО «Десяте квітня» та УВКБ ООН в Одеській області - «Моніторинг кордонів» («Border monitoring»)

 

З жовтня 2022 до серпня 2023 – менеджер проекту гуманітарного проекту ГО «Десяте квітня» та Данської ради у справах біженців в Україні (ДРБ/DRC) з надання безоплатної правової допомоги ВПО, а також непереміщеним особам, які постраждали від війни в України (в Одеській та Миколаївській областях).

 

З березня 2023 і по теперішній час – менеджер гуманітарного проекту ГО «Десяте квітня» та ГО «Добрі сусіди Японія» (Good Neighbors Japan) з відновлення систем водопостачання у сільських населених пунктах Миколаївської області, які постраждали внаслідок бойових дій в Україні.

 

У 2001 р. закінчив стаціонарну аспірантуру Одеської національної юридичної академії з захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (за спеціальністю 12.00.06: земельне право; аграрне право; природоресурсне право; екологічне право) на тему: «Розвиток і кодифікація земельного законодавства України». Дисертація була захищена у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (Диплом ДК № 014111 від 10 квітня 2002 р.)

 

З 2001 р. до вересня 2002 р. – асистент кафедри аграрного, екологічного та земельного права Одеської національної юридичної академії. З вересня 2002 р. до серпня 2003 р. – доцент зазначеної кафедри.

 

З вересня 2003 р. до червня 2006 р. – доцент кафедри цивільного та трудового права Одеського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ. Вчене звання доцента присвоєне по кафедрі цивільного та трудового права Одеського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ (атестат доцента 02ДЦ № 011774 від 16 лютого 2006 р.). 

 

З червня 2006 р. до серпня 2019 р. – завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права (з 2013 до вересня 2017 р. кафедри соціально-правових дисциплін) факультету № 4 Одеського державного університету внутрішніх справ .З 2017 року член редколегії науково-практичного журналу Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України «Вісник ОНДІСЕ».

 

З 2019 р. по теперішній час – професор кафедри трудового, земельного та господарського права. 

Коло наукових інтересів: проблеми земельних та аграрних правовідносин; кодифікація земельного законодавства; правове регулювання управління у сфері використання та охорони земель.

 

Автор близько 112 наукових публікацій різного формату, зокрема підготовлено особисто та у співавторстві 1 монографію, 3 підручника (з грифом МОН України), 12 навчальних посібників (1 з грифом МОН України), науково-практичні коментарі до Земельного кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Під науковим керівництвом Пащенка О.М. підготовлено 1 кандидата наук - Сіряченко (Григорецька) Ірина Ігорівна (12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право), «Правове регулювання цільового використання земель населених пунктів», Спеціалізована вчена рада Д 64.086.04 Національна юридична академія Ярослава Мудрого, 2013

Пройшов підвищення кваліфікації:

 

Червень 1999 року  у Центральноєвропейському університеті (Central European University) м. Будапешт, Угорщина.

 

Лютий - березень 2000 р. - Кафедра екологічного та земельного права юридичного факультету Московського державного університету ім. В.М. Ломоносова (м. Москва, рф).

 

Червень – липень 2017 р. – факультет психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

 

Червень – липень 2019 р. - факультет психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова