Пальшков Костянтин Євгенович

Костянтин Пальшков

Освіта повна вища. У 2005 р. закінчив Одеську національну юридичну академію, здобувши вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію «юрист».

 

У 2008 р. закінчив Одеську державну академію будівництва та архітектури, здобувши другу вищу освіту за кваліфікацією спеціаліст з економіки підприємства.

 

2005-2009 рр. – юрисконсульт – спеціаліст І категорії, юрисконсульт – головний спеціаліст, заступник начальника, начальник юридичного відділу управління капітального будівництва Одеської міської ради.

 

2009-2014 рр. – заступник начальника управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області.

 

У 2013 р. захистив дисертацію з теми «Політична система України: національний фрагмент реформування в контексті трансформаційних процесів Центрально-Східної Європи та СНД». У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути і процеси (політичні науки), ДК № 020966.

 

2014-2022 – доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

З 01.01.2023 – доцент кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

Автор понад 30 публікацій, зокрема, наукових та навчально-методичних. Сфера наукових інтересів: медіа та масові комунікації.

 

Член команди Одеського державного університету внутрішніх справ з реалізації проєкту «Ненасильницькі практики виховання: досвід ЄС» № 101127420 — Non-violent EPEUE — ERASMUS – JMO – 2023 – HEI – TCH - RSCH.