Паламарчук Галина Вікторівна

Галина Паламарчук

Паламарчук Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент. У 2010 році закінчила судово-адміністративний факультету Національної університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство». У 2018 році закінчила аспірантуру Міжнародного гуманітарного університету та захистила кандидатську дисертацію на тему «Кримінологічні засади запобігання правопорушенням, пов’язаним із переміщенням товарів/предметів через митний кордон, на сучасному етапі в Україні» зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. З березня 2015 року до травня 2021 року працювала в Міжнародному гуманітарному університеті на кафедрі кримінального процесу та криміналістики. З вересня 2022 року на посаді старшого викладача кафедри кримінального та адміністративного права Одеського національного морського університету, де і на разі працює за сумісництвом. З вересня 2023 року за основним місцем роботи на посаді доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики Одеського університету внутрішніх справ. Викладає дисципліни: «Основи кримінального процесу», «Дізнання», «Криміналістика», «Методика розслідування кримінальних правопорушень», «Тактичні особливості проведення слідчих (розшукових) дій», «Кримінологія», «Кримінальна віктимологія», «Кримінальна психологія», «Основи реабілітації жертв кримінальних правопорушень» тощо.