Мудрецька Ганна Володимирівна

Ганна Мудрецька

Мудрецька Ганна Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент. У 2004 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого (м.Харків) за спеціальністю «Правознавство». З 2004 року перебувала на посаді слідчого в органах досудового розслідування ГУМВС Донецької області. Загальний стаж роботи в органах ОВС складає 12 років. У 2009 році закінчила ад’юнктуру Донецького юридичного інституту та захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика розслідування бюджетних коштів» зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. В Одеському державному університеті працює з 2016 року. У 2023 році отримала вчене звання доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики. Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Досудове розслідування», «Теоретичні основи кримінального процесуального доказування», «Заходи забезпечення кримінального провадження», «Процесуальні дії та процесуальні рішення у кримінальному провадженні», «Криміналістика», «Методика розслідування кримінальних проступків». Здійснює керівництво науковими дослідженнями курсантів,студентів, аспірантів. Має понад 120 наукових та методичних праць, у тому числі підручники, монографії та публікації в бібліографічних базах даних SCOPUS та Web of Science.