Моргунова Тетяна Іванівна

Тетяна Моргунова

 

Має дві вищі освіти за спеціальністю «Математика» та «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності». 

 

Стаж науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти 32 роки.

 

В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 –Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. 

 

В 2002 році присвоєно вчене звання доцента. 

 

В 2009 році отримала диплом доктора філософії PnD.

 

З 2017 року – старший викладач  кафедри професійних та спеціальних  дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. Автор близько 150 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з яких 6 навчальних посібників, публікація у періодичному виданні, що включено до наукометричної бази Web of Science Core Collection.

Моргунова Т.І. має результати наукової та професійної активності, які відповідають нормам Постанови КМУ України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187 в редакції Постанови КМУ від 10.05.2018 № 347.

 

Сфера наукових інтересів:  інформаційні системи і технології, судово-економічна експертиза.