Мирза Світлана Степанівна

Світлана Мирза

У 2002 році з відзнакою закінчила факультет транспортної міліції Одеського інституту внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та отримала кваліфікацію «юриста». У 2005 році закінчила ад’юнктуру Харківський національного університету внутрішніх справ.

 

З грудня 2005 року по теперішній час працює в Одеському державному університеті внутрішніх справ. На даний час займає посаду доцента на кафедрі цивільно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

 

Членкиня Спілки юристів України.

 

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук з 2011 року. Дисертаційне дослідження Мирза С.С. захистила 31 березня 2011 року у спеціалізованій Вченій раді Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва НАПрН України за темою «Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком» та за рішенням Атестаційної колегії України їй було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (диплом серії ДК № 000763 від 10.11.2011 р.)

 

У 2014 році Мирзі С.С. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

 

З 2019 року є медіаторкою Центру медіації ОДУВС.

Коло наукових інтересів Мирзи С.С. стосується питань цивільно-правового регулювання договірних відносин, правових інструментів альтернативного вирішення спорів.

 

Є автором понад 70-ти навчальних та наукових праць, у тому числі, 1 у міжнародних виданнях та 1 у наукометричній базі Web of science, 2-x посібників, 3-х навчально-наочних посібників, 10-ти методичних рекомендацій та понад 40 тез конференцій.

У 2016 році стала переможницею конкурсу «Викладач року ОДУВС».

 

Пройшла підвищення кваліфікації в:

 

  • Херсонському державному університеті на кафедрі галузевого права з 11.02.2019-11.03.2019 р. (свідоцтво № 66/7 від 08.02.2019 р.);

 

  • Одеському державному університеті внутрішніх справ за професійною програмою працівників підрозділів превентивної діяльності (свідоцтво № 2355/19 від 24.05.2019 р.);

 

  • Одеському державному університеті внутрішніх справ для педагогічних та науково-педагогічних працівників за напрямом цивільно-господарського циклу (свідоцтво № 8122/20 від 18.12.2020 р.).