Матієнко Тетяна Василівна

Тетяна Матієнко

Матієнко Тетяна Василівна – професор кафедри психології та педагогіки, кандидат юридичних наук, доцент. Освіта вища, педагогічна та психологічна. У 1998 р. закінчила Південноукраїнський державний університет ім. К.Д. Ушинського, за спеціальністю «Викладач психології та педагогіки». У 2003 р. закінчила факультет після дипломної освіти Південноукраїнського державного університету ім. К.Д. Ушинського, за спеціальністю «Психолог». У 2004 р. закінчила Південноукраїнський державний університет ім. К.Д. Ушинського, за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології, викладача психології. З 1992 року до 2000 року працювала методистом-психологом у закладах освіти м. Одеси. З 2000 року до 2006 року працювала викладачем кафедри «Суспільних наук», Одеського інституту Сухопутних військ. З 2006 року працювала на кафедрі юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ. Працювала на посадах: старшого викладача кафедри юридичної психології та педагогіки, доцента кафедри психології та педагогіки. З вересня 2010 року до травня 2012 року займала посаду заступника директора навчально-наукового інституту фінансово-економічної безпеки і права ОДУВС. З вересня 2019 року професор кафедри криміналістики та психології. З вересня 2023 професор кафедри психології та педагогіки. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Вплив внутрішньоособистісного конфлікту на прийняття та реалізацію рішень оперуповноваженими карного розшуку», за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія, у 2015 році отримала вчене звання «доцент» по кафедрі психології та педагогіки. 

Автор близько 140 наукових публікацій різного формату, зокрема підготовлено у співавторстві 9 навчальних посібника, 40 статей у фахових виданнях, 7 статей у виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричних базах Scopus, Web of Science. У лютому 2020 року затвердила тему дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 053 – психологія. Сфера наукових інтересів: Педагогіка та психологія вищої школи; Юридична конфліктологія; Психологія особистості; Юридична психологія.