Марченко Олена Анатоліївна

Олена Марченко

Марченко Олена Анатоліївна  - кандидат юридичних наук. У 2005 році закінчила магістратуру Одеського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Право». У 2019 році закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію на тему «Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності» зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. З 2008 року працює в університеті внутрішніх справ. Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Дізнання», «Негласні слідчі (розшукові) дії».  Має понад 30 наукових праць та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Здійснює керівництво науковими дослідженнями аспірантів. Має спеціальне звання майор поліції.