Лісніченко Дмитро Вікторович

Дмитро Лісніченко

У 2006 році закінчив Одеський юридичний інститут Харківського університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

 

З 2006 року по 2013 рік працював слідчим в різних правоохоронних органах Одещини.

 

З 2013 року працює на викладацьких на наукових посадах в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

 

У 2019 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Правові та організаційно тактичні засади вилучення майна на стадії досудового розслідування» зі спеціальності 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 

У 2022 році вчене звання доцента кафедри кримінального процесу.

 

Проводить лекційні, практичні та семінарські заняття з навчальних дисциплін «Кримінальний процес», «Дізнання», «Складання процесуальних документів», «Докази і доказування у кримінальному провадженні», «Досудове розлідування».

Має понад 35 наукових праць та 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

 

Основні напрямки наукових досліджень: докази і доказування у кримінальному провадженні, вилучення доказів під час кримінального провадження, кримінальний аналіз.

 

Здійснює керівництво науковими дослідженнями курсантів, студентів, аспірантів.