Кулик Людмила Миколаївна

Людмила Кулик

Доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент, підполковник міліції у відставці. 

 

У 1991 році закінчила Одеський національний Університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «історія»; в 1998 році – Одеський інститут внутрішніх справ МВС України. 

 

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Боротьба зі злочинами, що вчиняються з використанням зброї» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

 

Вчене звання «доцент» присвоєно по кафедрі кримінально-правових дисциплін у 2011 році. 

 

Організовує роботу наукового гуртка курсантів, студентів та слухачів магістратури «Фахівець».