Кострицький Ігор Леонідович

Ігор Кострицький

У 1982 році закінчив Вище училище МВС. Офіцер з вищою військовою освітою.

 

У 1997 році  закінчив з відзнакою Одеський Національний університет ім. І.І. Мечникова та отримав кваліфікацію «юрист»

 

З серпня 1978 року по жовтень 1994 року проходження військової служби в частинах Національної гвардії України. З жовтня 1994 року продовжив проходження служби в Одеському інституті внутрішніх справ МВС України. 

 

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук з 2003 році. Захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на тему «Платіжні картки у банківській системі України, Молдови та злочинні дії, пов’язані з їх використанням», за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

 

У квітні 2008 року – присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського права та процесу.

 

З 2005 року по серпень 2008 року займав посаду заступника начальника Одеського  юридичного інституту з наукової роботи. 

 

З вересня 2005 року по вересень 2019 року – завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін. 

 

З вересень 2019 року по теперішній час – професор кафедри трудового, земельного та господарського права ОДУВС

Коло наукових інтересів: господарські правовідносини, правовий статус суб’єктів господарювання, правове регулювання інвестування.

 

Є автором понад 90 наукових, навчальних та навчально-методичних робіт.

Пройшов підвищення кваліфікації:

 

У 2021 році в ОДУВС за цивільно-господарською спеціалізацією (свідоцтво про підвищення кваліфікації (РН 8533/21 від 06.04.21).