Коропатов  Олег Миколайович

Олег Коропатов

 

Спеціальне звання:  полковник міліції у відставці.

 

Освіта: Вища-технічна (), вища юридична, кандидат юридичних наук, доцент.

 

Служба в ЗСУ, МВС, НПУ: В МВС з 1994 по 1997 рік. Експерт Експерто-криміналістичного управління МВС України в Одеській області.

 

В ОДУВС з  1998 року по теперішній час. 

 

Займав посади: Начальник кафедри; професор кафедри.

 

Викладання дисциплін: Адміністративне право; адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції; поліцейська діяльність; особиста безпека поліцейського; фінансове право; запобігання та протидія домашньому насильству; антикорупційне законодавство; взаємодія поліції з громадськістю на засадах партнерства.

 

Сфера наукових інтересів:

 

Взаємодія поліції та громадськості. Запобігання корупції.

 

Фундаментальні праці:

 

  • Коропатов О.М. Партнерство поліції та громадськості: Навчальний посібник (Протокол №6 Навчально-методичної ради від 29.12.18) Одеса: ОДУВС, 2019. 76 с.

 

  • Сірко В.С., Коропатов О.М., Томіна В.Ю., Адміністратвино-правове забезпечення волонтерської діяльності в Україні: монографія. Одеса, ОДУВС, 2019- 242с.

 

  • Дручек О.М. Коропатов О.М. Адміністративно-правовий статус Національної поліції України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини. Основні напрямки розвитку системи публічного адміністрування: колективна монографія. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2018. 144 с. С. 19-36.

 

  • Міграційне право України: підручник. Херсон:, 2016. 476 с.

 

  • Розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист працівників Національної поліції України, ветеранів ОВС та НПУ, учасників бойовий дій та членів їх сімей: методичні рекомендації / Андрієнко І.С., Дришлюк В.І., Коропатов О.М. та інші. Одеса : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023. 112 с.

 

  • Судова, правоохоронна та правозахисна системи України: підручник. Одеса: ОДУВС, 2012. 402 с.

 

Підвищення кваліфікації:

 

  • Одеський державний університет внутрішніх справ за програмою «Адміністративно-правового циклу» обсягом 180 академічних годин (6 кредитів ЄКТС). Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 20.03.2020р. № 7458/20.

 

  • Участь у Міжнародному стажуванні Malopolska School of Pablic Administration Krakow University of Economics в обсязі 6 кредитів (180 годин) 19 вересня – 28 жовтня 2022р. Сертификат NR 3018 /MSAP/2022