Конопельський Віктор Ярославович

Віктор Конопельський

У 1993 році закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «історія», в 1995 році – Одеський інститут внутрішніх справ МВС України, у 2006 році – Одеський юридичний інститут Харківського Національного університету внутрішніх справ. 

 

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему «Конституювання української політичної нації в перехідному суспільстві» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. У 2007 році отримав вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального права та кримінології.

 

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Кримінально-виконавчі засади диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні». 

 

Вчене звання «професор» присвоєно по кафедрі кримінального права та кримінології у 2020 році.