Калаянов Дмитро Петрович

Дмитро Калаянов

У 1977 році закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості. У 1983 році закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова.

 

Служба в органах внутрішніх справ проходив у період з 1977 року до   2009 року, полковник міліції у відставці, ветеран органів внутрішніх справ.

 

Науково-педагогічний стаж в університеті складає понад 34 роки.

 

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук в Одеській державній юридичній академії 04.07.1998 за спеціальністю 12.00.07 на тему «Адміністративні проступки, підвідомчі міліції, та їх профілактика».

 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук захистив у Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка 14.06.2010 за спеціальністю 12.00.07 на тему «Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності ОВС України: теорія і практика». 

 

Вчене звання доцента присуджено у 2001 році, учене звання професора – у 2008 році.

Основні напрями наукового пошуку: проблеми поліцейської діяльності, проблеми захисту та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством, вивчення досвіду поліції країн ЄС.

 

Є автором понад 170 наукових праць, з них 5 публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science».

 

Під науковим керівництвом Калаянова Д.П. підготовлено 8 кандидатів наук / докторів філософії:

 

Вибрані наукові та навчально-методичні праці:

 

 • Організація профілактики адміністративної деліктності. Адміністративна деліктологія: навчальний посібник, 1997;

 

 • Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ України: навчальний посібник, 1998;

 

 • Поліцейська діяльність демократичних держав та застосування її досвіду в організації роботи ОВС України: монографія, 2007;

 

 • Адміністративне право України (Загальна частина): курс лекцій, 2007;

 

 • Основи управління в ОВС: навчальний посібник, 2007; 

 

 • Основи управління в органах внутрішніх справ України: курс лекцій, 2007;

 

 • Адміністративні проступки підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження: навчальний посібник, 2008 (надано гриф МОН);

 

 • Адміністративна діяльність: навчальний посібник, 2009;

 

 • Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: підручник, 2010;

 

 • Адміністративна (поліцейська) діяльність ОВС. Особлива частина:  підручник, 2011 (надано гриф МОН);

 

 • Адміністративна (поліцейська) діяльність ОВС. Спеціальна частина: підручник, 2011 (надано гриф МОН);

 

 • Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, доказування, особливості провадження; навчальний посібник, 2011 (надано гриф МОН);

 

 • Організація діяльності міліції громадської безпеки: навчальний посібник, 2012;

 

 • Судова, правоохоронна та правозахисна системи України : Підручник, 2012;

 

 • Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення, 2016;

 

 • Науково-практичний коментар Митного кодексу України, 2018;

 

 • Проблеми сучасної конституціоналістики: навчальний посібник, 2018;

 

 • Адміністративно-правова реформа в Україні: навчальний посібник, 2018;

 

 • Закон України «Про Національну поліцію»: науково-практичний коментар, 2020.

 

 • Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України, 2023. 

Трудова та наукова діяльність відзначена нагородами, а саме: відзнака МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, цінний подарунок від Голови Верховної Ради України, знак «Відмінник освіти України». Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 858-р призначено довічну стипендію Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

 

Брав участь у проведенні акредитаційних експертиз підготовки здобувачів вищої освіти (накази МОН України № 135-А від 05.02.2018 р., № 182-л від 06.03.2018 р., № 1018-л від 31.05.2018 р., № 3013-л від 12.12.2018 р.)

 

У 2006-2009 роках – координатор постійно діючої мобільної групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ Одеської області.

 

Член Української академії наук з 2004 року, член Союзу вчених Республіки Болгарії, член спілки «Союз юристів України», член спеціалізованих вчених рад в Одеському державному університеті внутрішніх справ, 2003 – 2024 рр.