Грохольський Володимир Людвіґович

Володимир Грохольський

Освіта: повна вища, у 1990 році закінчив Київську вищу школу МВС СРСР ім. Ф. Е. Дзержинського і отримав повну вищу освіту «кваліфікація - юрист, спеціальність – правознавство», у 2005 році закінчив докторантуру Харківського національного університету внутрішніх справ і здобув науковий ступень – доктор юридичних наук.

 

Працює в навчальному закладі з 1991 року. В органах МВС та Національної поліції України з 1980 року, полковник міліції у відставці.

 

На кафедрі викладає дисципліни: «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Адміністративно деліктне право», «Публічне право: практика тлумачення і застосування».

Наукова діяльність: Є автором понад 150 наукових та навчально-методичних праць, опублікованих в українських та закордонних наукових виданнях, які включено до науковометричної бази Scopus та Web of Science

 

Під науковим керівництвом Грохольського В. Л. підготовлено 2 докторів юридичних наук та 6 кандидатів юридичних наук.

 

Є членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, кандидата юридичних наук та доктора філософії.

 

Коло наукових інтересів: проблеми теорії та практики державного, публічного управління, управління в системі МВС України, адміністративного права та адміністративного процесу, інформаційного права, оперативно-розшукової діяльності. 

Підвищення кваліфікації та тренінги: підвищення кваліфікації в Одеському державному університеті внутрішніх справ для педагогічних та науково-педагогічних працівників за напрямом адміністративно-правового циклу. Загальна кількість годин 180/6 кредитів. Свідоцтво № 7449/20 від 30.03.2020 р.