Григорецька Ірина Ігорівна

Ірина Григорецька

У 2003 році вступила до Одеського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України на факультет правознавства, який з відзнакою закінчила у 2008 році.  

 

З 2008 року по 2011 рік  працювала на посаді наукового співробітника відділу організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх прав.

 

З 2011 року до тепер викладає у закладах вищої освіти, а з 2013 році доцент кафедри трудового, земельного та господарського права Одеського державного університету внутрішніх справ. 

 

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук з 2013 року. Дисертацію Ірина Григорецька захистила в травні 2013 року у спеціалізованій Вченій раді Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” за темою «Правове регулювання цільового використання земель в межах населених пунктів України». Рішенням президії Атестаційної комісії України їй присуджено науковий ступень кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: (диплом ДК №016619 від 10.10.2013 р).

Коло наукових інтересів Григорецької І.І. стосується питань земельних та  екологічних правовідносин. 

 

Є автором понад 50-та наукових праць у тому числі , 5-х навчально-методичних посібника,  3-х електронних мультимедійних навчально-методичних посібника, 1-х методичних рекомендацій, 2-ох практикумів та понад 50 тез конференцій.

У 2013, 2019 році проходила підвищення кваліфікації в Одеському Національному університеті імені І.І.Мечнікова за фахом “Психологія і педагогіка вищої школи”, “Методика викладання економіко- правових дициплін у вищої школі”.