Файчук Світлана Василівна

Світлана Файчук

Уповноважений з антикорупційної діяльності підпорядковується безпосередньо ректорові Університету та діє на засадах самостійності та функціональної незалежності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

 

До основних завдань уповноваженого з антикорупційної діяльності входить:

 

- розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;
 

- організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності ОДУВС , підготовка заходів щодо їх усунення;
 

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 

- здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню;
 

- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, інформування ректора ОДУВС, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.