Дришлюк Володимир Ігорович

Володимир Дришлюк

У 1998 році вступив до Одеської національної юридичної академії, яку закінчив у 2002 році за спеціальністю «Правознавство», у 2003 році закінчив Одеську національну юридичну академію за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію магістр. 

 

В 2007 року захистив кандидатську дисертацію, за спеціальністю 12.00.03 (диплом ДК № 041314 від 14.06.2007). 

 

В 2012 році отримав вчене звання доцента за кафедрі господарсько-правових дисциплін.

 

У 2021 році закінчив факультет романо-германської філології Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова за спеціальністю «Германські мови та літератури». 

 

З 2005 року займається адвокатською діяльністю. З 2020 року заступник голови кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області. 

Коло наукових інтересів стосується проблем цивільного та господарського процесу, реформування системи судочинства, порівняльне правознавство. 

 

Автор більше 100 публікацій наукового та методичного характеру, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, більше 40 статей у фахових виданнях, в т.ч. 6 які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. 

Пройшов підвищення кваліфікації в Одеському державному університеті внутрішніх прав в 2020 році за напрямом цивільно-господарського циклу (180 год. Свідоцтво про підвищення кваліфікації  РН 8120/20 від 18.12.2020 року).