Церковна Олена Володмирівна

Олена Церковна

У 2005 році з відзнакою закінчила економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію «юриста».

 

З вересня 2005 року та по теперішній час працює в Одеському державному університеті внутрішніх справ. На даний час займає посаду доцента на кафедрі цивільно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

 

Членкиня Спілки юристів України.

 

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук з 2009 року. Дисертацію Церковна О.В. захистила 23 грудня 2008 року у спеціалізованій вченій раді Одеської національної юридичної академії на тему «Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди» та за рішенням Атестаційної колегії України їй було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03: цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (диплом серії ДК № 050690 від 26.04.2009 р.).

 

У 2012 році Церковній О.В. присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права та процесу.

Коло наукових інтересів Церковної О.В. стосується питань правового регулювання зобов’язальних правовідносин та цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди.

 

Є автором понад 60-ти наукових на навчальних праць у тому числі 3-х у наукометричній базі Web of Science, 2-x монографій, 3-х навчальних посібників, 10-ти методичних рекомендацій та понад 40 тез конференцій.

Пройшла підвищення кваліфікації в:

 

  • Херсонському державному університеті на кафедрі галузевого права з 11.02.2019-11.03.2019 р. (свідоцтво № 66/7 від 08.02.2019 р.);

 

  • Одеському державному університеті внутрішніх справ за професійною програмою працівників підрозділів превентивної діяльності (свідоцтво № 2355/19 від 24.05.2019 р.);

 

  • Одеському державному університеті внутрішніх справ для педагогічних та науково-педагогічних працівників за напрямом цивільно-господарського циклу (свідоцтво № 8122/20 від 18.12.2020 р.).