Боксгорн Анастасія Вікторівна

Анастасія Боксгорн

Освіта вища юридична, у 2017 році закінчила Національний університет «Одеська юридична академія» отримавши освітній ступінь магістра та диплом із відзнакою. У 2021 році захистила дисертаційне дослідження за темою: «Адміністрування місцевих податків і зборів як об’єкт правового регулювання” на здобуття ступеня доктора філософії  галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». Є автором близько 40 наукових праць, зокрема 19 статей у фахових виданнях України та країн ЄС, із них 1 стаття, індексована міжнародною наукометричною базою Web of Science та 1 – у Scopus.

 

З вересня 2023 року є керівником наукового гуртка кафедри адміністративного права та адміністративного процесу «Фортеця права» «Arce Legis». 

 

Навчальні дисципліни

 

Адміністративне право

 

Адміністративний процес

 

Адвокатура та нотаріат України

Наукова діяльність

 

  • Боксгорн А. В. Адміністрування місцевих податків і  зборів: питання теорії і практики : монографія / А. В. Боксгорн ; Одеський державний університет внутрішніх справ.  – Одеса  : Видавництво «Юридика», 2022. – 226 с.

 

  • Боксгорн А.В. Лобіювання та зловживання правом у податкових правовідносинах// Visegrad Journal on human rights, № 2 2019 р. C.31-36.

 

  • Kuznichenko, S., & Boksgorn , A. (2021). Gaps in studies of the history of formation of the tax system of Ukraine: critical discourse. Miscellanea Historico-Iuridica, 19(2), 199–216. Retrieved from http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/513

 

  • External quality assurance system of higher legal education in Ukraine.   Revista Amazonia Investiga 2022-04-20 | Journal article. DOI: 10.34069/AI/2022.51.03.3.  CONTRIBUTORS: Iryna Annienkova; Natalia Kostova; Nelia Kuznietsova; Anastasiia Bokshorn.    (Індексація WOS)

 

  • Афонін Д.С., Боксгорн А.В. Особливості забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією України в умовах воєнного стану. Південноукраїнський правничий часопис. Випуск 100.2022. С.224-230. URL :  http://www.sulj.oduvs.od.ua/1-2-2022

У 2017 році успішно склала іспит на підтвердження рівня володіння англійською мовою (В2), отримавши Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International.

 

У 2019 році пройшла підвищення кваліфікації в Одеському національному університеті ім. Мечникова з курсу “Психологія та педагогіка вищої школи” (135 годин) та Одеському державному університеті внутрішніх справ (148 годин) та у 2021 році в Одеському державному університеті внутрішніх справ (180 годин). У цьому ж році пройшла повний курс підготовки медіаторів за навчальною програмою «Медіація».

 

У 2022 році пройшла онлайн-курс НАТО з основ виховання доброчесності та отримала сертифікат та пройшла міжнародне стажування у Centre for European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg з 06 червня по 05 серпня 2022 року. У цьому ж році Боксгорн А.В. випустила монографію: «Адміністрування місцевих податків і  зборів: питання теорії і практики».

 

У 2023 році Боксгорн Анастасія взяла участь у регіональному тренінгу «Незаконний обіг зброї та вибухівки – розслідування щодо діяльності в онлайні, пов’язані з тероризмом та «Дарквебом» від CEPOL у м.Варшава. Метою тренінгу було поглиблення знань про оперативні, стратегічні та юридичні аспекти незаконного обігу зброї та вибухівки, а також розвиток навичок використання інструментарію для виявлення в Дарквебі злочинів, пов’язаних із зазначеним напрямком розслідувань. Тренерами виступили представники поліції та аналітики з Франції, Бельгії, Іспанії, Великобританії та інших країн, які мають власний досвід боротьби з незаконним обігом стрілецької зброї, торгівлею вогнепальною зброєю та її запасними частинами з використанням послуг міжнародних поштових компаній; у заходах, спрямованих на посилення міжнародного співробітництва та обміну інформацією в галузі обігу вогнепальної зброї; зборі розвідувальних даних щодо ситуації легальної мережі, нелегального обігу, придбання та відслідковування боєприпасів; профілактиці незаконного обігу вогнепальної та іншої зброї. 

 

Також науково-педагогічний працівник пройшла ряд тренінгів та отримала відповідні сертифікати: 

 

Сертифікат CEPOL, курс «EMPACT for the EaP Region» (20 квітня 2023 року, онлайн)

 

Cертифікат про участь у вебінарі “Cyber Investigations utilising OSINT Tools” (10 травня 2023 року, онлайн)

 

Сертифікат CEPOL, курс «Firearms» (12 травня 2023 року, онлайн)

 

Сертифікат CEPOL, курс “Thieves-in- law-style organised criminal groups and activities in the EU member states” (20 cічня 2024 року, онлайн)

 

Сертифікат CEPOL, курс “Торгівля людьми”  (15 січня 2024 року, онлайн)

 

Також старший викладач кафедри виступила тренером на вебінар “Illicit firearms trafficking: the role of organized criminal groups and individuals”, що підтверджується сертифікатом від 29 листопада 2023 року.