Беніцький Андрій Сергійович

Андрій Беніцький

 

Спеціальне звання: полковник поліції в запасі (30 червня 2021 року звільнений з лав Національної поліції України за вислугою років).

 

Освіта: вища юридична.

 

Науковий ступень: кандидат юридичних наук.

 

Вчене звання: професор.

 

Служба в МВС, НПУ, НГУ, ЗСУ: з 1993 по 2021 рр. працював на посадах: слідчого слідчого відділу ЛМУ УМВС України в Луганській області; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП України в Херсонській області; викладача, ст. викладача, доцента, начальника кафедри та начальника відділу Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка; професора та завідувача кафедри Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

Робота в університеті: в Одеському державному університеті внутрішніх справ з 2014 року.

 

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «кваліфікація кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності»

 

Автор понад 200 наукових робот, у тому числі декількох монографій, навчальних посібників та підручників, серед яких п’ять рекомендовано МОН України як підручники та як навчальні посібники для студентів ВНЗ.

 

Фахові статті:

 • Беніцький А.С. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України, та розмежування їх із суміжними складами злочинів. Право України. 2022. № 11. С. 88–99.

 

 • Беніцький А.С. Утворення Слов’яносербії та її правовий статус. Держава та регіони. Серія : Право. 2022. Випуск № 4. С. 6–15.

 

 • Беніцький А.С. Адміністративно-територіальний устрій Слов’яносербії. Правова позиція. 2022. № 4 (37). С. 7–14.

 

 • Беніцький А.С. Розвиток митної справи на Півдні України у XVIII ст. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 1. С. 569–572.

 

 • Беніцький А. С., Деменюк І. К. Особливості розслідування відмивання злочинних доходів. Науково-практичний журнал МВС України «Бюлетень з обміну досвідом роботи». К., 221/2020. С. 81–87.

 

 • Беніцький А. С. Характеристика ознак потурання злочину. Юридичний бюлетень : наук. журн. / редкол. : О. Г. Предместніков та ін. Одеса, ОДУВС, 2018. Вип. 7 (7). Ч. 2. С. 195–204.

 

Навчальні посібники:

 

 • Беніцький А. С. Співучасть у кримінальному правопорушенні : навчально-практичний посібник. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 120 с.

 

 • Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», галузі знань 26 «Цивільна безпека» / А.С. Беніцький, Е.І. Оржинська, О.В. Темніков. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 106 с.

 

 • Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» / Е. І. Оржинська, А. С. Беніцький, О. В. Темніков. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 60 с.

 

 • Кримінальний процес : метод. рекомен. / О. В. Темніков, А. С. Беніцький, А. А. Беніцька та ін. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 48 с.

 

Фундаментальні праці:

 

 • Беніцький А. С. Причетність до злочину: проблеми кримінальної відповідальності : монограф. : / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ : СПД Рєзников В. С., 2014. 552 с.

 

 • Беніцький А. С. Історія розвитку кримінального законодавства щодо причетності до злочину на території України : монограф. : /  МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ : СПД Рєзников В. С., 2013. 340 с. 

 

 • Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [За ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського. К. : Істина, 2011. 1112 с. (Рекомендовано МОН України як підручник для ВНЗ (Лист № 1.4/18-Г-2882 від 24 грудня 2008 р.)).

 

 • Адміністративно-правове регулювання міграційних процесів : навчальний посібник / Афанасьєв К. К., Беницький О. М., Беніцький А. С., Несвіт Є. О.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ : СПД Рєзников В.С., 2014. 308 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ (Лист № 1/11-14924 від 02.10.2013)).

 

Сфера наукових інтересів: кримінальне право; міжнародне гуманітарне право; історія українського права; митне право та ін.

Підвищення кваліфікації

 

     -2018 р. підвищення кваліфікації в Херсонському державному університеті (Сертифікат про короткочасне стажування № 02/49, наказ від 30.08.2018 р. № 233-А) 2018 р.).

 

     -2019–2020 рр. підвищення кваліфікації в Одеському державному університеті внутрішніх справ, за навчально-тематичним планом підвищення кваліфікації поліцейських підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (13.05.2019–25.05.2019, 10.02.2020–20.03.2020. Свідоцтва про підвищення кваліфікації № 717/2019; № 7498/2020).

 

     -2019 р. проходження курсу «Експерт із акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (Сертифікат від 05.10.2019).

     -2019 р. участь українсько-словацькій школі медіації в період з 17 по 19 травня 2019 р. (Сертифікат від 19 травня 2019 р.).

 

     -2021 р. участь у тренінгу для викладачів: «Методика проведення навчального квесту з розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми», які проводились представниками ОБСЄ та МВС України м. Дніпро 20-23 вересня 2021 р. (Сертифікат від 23 вересня 2021 р.);

 

     -2021 р. підвищення кваліфікації за темою: «Основи тестології та розробки тестових завдань». (свідоцтво МОН України № 1/20482-21 від 24.11.2021).

 

     -2022 р. участь у тренінгові Національного агентства спільно з Британським агентством QAA за підтримки British Council Україна «Галузевий аспект акредитації: міжнародний досвід» (сертифікат № 0057 (QAA)/2022 від 03.02.2022).

 

Участь в експертних радах:

 

– У 2013 році був членом науково-експертної ради при Державній службі фінансового моніторингу України. 

 

– З 2019 р. член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 08 «Право».

 

Нагороди:

 

– 2003 р. – лауреат премій Президента України для молодих вчених за наукову працю;

 

– 2002 р. – лауреат премії Національної академії наук України для молодих учених за кращі наукові роботи;

 

– 2002 р. – лауреат Всеукраїнського фонду юридичної науки академіка права В.В. Сташиса. 

 

– 2005 р. – відзнака МВС України "Кращий працівник МВС України";

 

– 2022 р. – нагороджений Грамотою Верховної Ради України.