Баранов Сергій Олексійович

Сергій Баранов

Професор кафедри Баранов Сергій Олексійович, має фахову професійну освіту: у 1983 році закінчив Чернігівський педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, за спеціальністю «Викладач історії з додатковою спеціальністю право», у 1998 році закінчив Одеський інститут внутрішніх справ,  за спеціальністю  «Правоохоронна діяльність», а у 2003 році  Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, за спеціальністю «Правознавство». 

 

У 2002 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеню кандидат юридичних наук за темою «Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини»  за спеціальністю - 12.00.07: адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право, з 2004 року має наукове звання – доцент.

 

Має 32 роки педагогічного стажу, з яких 26 років у закладах вищої освіти. Пройшов шлях педагогічного становлення від викладача кафедри, старшого викладача кафедри, доцента кафедри, професора кафедри та начальника кафедри.

 

Стаж практичної роботи за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» понад п’ять років: з вересня 1992 року до грудня 1995 року працював на посадах інспектора, головного інспектора та начальника відділу Роздільнянської митниці ДМС України, а  з квітня 1996 року до вересня 1998 року працював на посадах дізнавача, старшого дізнавача Лінійного відділу на станції Одеса-Головна УМВС України на Одеській залізниці. Має спеціальне звання полковника міліції у відставці.

Коло наукових інтересів  професора кафедри С.О. Баранова складають: митна справа та правоохоронна діяльність митних органів; діяльність правоохоронних органів на транспорті; запобігання та профілактика правопорушень на об’єктах транспорту; оперативно -  службова діяльність Державної прикордонної служби України, запобігання правопорушенням на державному кордоні; питання організації та здійснення взаємодії між правоохоронними органами; проблеми децентралізації влади у публічному адмініструванні, захист прав і свобод особи у суспільних відносинах.

 

Прийняв участь у виданні двох колективних монографій: 

 

 • Сучасне суспільство: кол. моногр. Розділ 3.9.  «Запобігання вчинення адміністративних правопорушень на державному кордоні технічними засобами. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. 356 с. С.312-322.URL: http:// dspace.oduvs.edu.ua/ handle/123456789/3043. 

 

 • «Features of anti-corruption in the private sphere in Ukraine»: kollective monograph «Institutionalization of Public-Legal Relations in the Sphere of Corruption: Experience of the Eastern and Western Traditions of Law (Universal Theoretical Basis for the Profile Anti-Corruption Law of Ukraine)»: Collective monograph. Volume 1. Tallinn: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. P. 16-37. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8a5cd66e-c42e-4167-832c -f62675a64dd5/content

 

Підготував 48 статей у національних наукових фахових виданнях та за кордоном. 

 

 • Volodymyr Dulger, Serhii Baranov, Ivan Khozlu The institute of citizen appeals as an active mechanism for the protection of socio-economic human rights. Baltic Journal of Economic Studies, Volume 8 Number 3. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022, 240 pages. Р. 65-72. (Web of Science). URL: https://dspace. univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8a5cd66e-c42e-4167-832c-f62675a64dd5 /content 

 

 • Sergey Baranov (2023). Problems of Legal Support for the Organization of Cooperation between the Units of the State Border Guard Service of Ukraine and the National Police of Ukraine on the Protection of the State Border. Journal of International egal Communication. 8(1), 2023. Р.27-38. Warsaw (Poland). JILC. URL: https://doi.org/10.32612 /uw.27201643. 2023. 1. p.p.27-38.

 

 • Denysovа, Serhii Baranov, Maksym Kryvonos, Liud.myla Chupryna Control of Activities of Public Administration Agencies: Financial, legal and administrative Vol. 41 Núm. 77. Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche'de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela. Р.40-50. (Web of Science). URL: https://pdfs.semanticscholar.org/acf9/ab52989f8bf3c345c82fe14aed4fe5c6dcba.pdf

 

Прийняв участь у підготовці та виданні трьох підручників:

 

 • Транспортне право України: підручник./за заг. ред. Демського Е.Ф.  Одеса,2011. 534 с.

 

 • Адміністративна діяльність ОВС на транспорті: підручник. Одеса, 2011.437 с.

 

 • Поліцейське право України: підручник / Братель С.Г., Денисова А.В., Пишна А.Г., Баранов С.О. та ін. Одеса : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023. 846 с. 

 

Є автором та співавтором 25 навчальних та навчально методичних посібників, з яких:

 

 • Баранов С.О. Митне право України: збірник термінів та понять. Оптімум, Одеса, 2003.  274 с.

 

 • Баранов С.О. Охорона громадського порядку та громадської безпеки на авіаційному транспорті: навчальний посібник. Оптімум, Одеса, 2004.  196 с.

 

 • Баранов С.О. Митне право України: навчально-методичний посібник. НДРВВ ОЮІ ХНУВС, Одеса, 2005.  212 с.

 

 • Баранов С.О. Профілактика злочинів на залізничному транспорті: навчальний посібник.  НДРВВ ОДУВС. Одеса, 2007.  434 с.

 

 • Баранов С.О. Профілактика злочинів на транспорті: навчальний посібник. Одеса, 2011.  348 с.

 

 • Баранов С.О. Митне право України: навчально-методичний посібник. Одеса: НДРВВ ОДУВС, 2017.  376 с.

 

 • Підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 081 «Право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти: навчальний посібник./ авт. кол. Одеса: ОДУВС, 2021. 332 с.

 

 • Денисова А.В., Баранов С.О. Адміністративні процедури: навчальний посібник. Одеса, НДРВВ ОДУВС, 2021.379 с.

 

 • Баранов С.О. Антикорупційне законодавство - методичні рекомендації з самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни: навчально-методичний посібник. Одеса, 2022, 125 с.

 

 • Баранов С.О. Адміністративно-юрисдикційна діяльність правоохоронних органів: методичні рекомендації щодо проведення семінарських/практичних занять галузь знань: 26 «Цивільна безпека» для здобувачів спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», бакалавр. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023.  40 с.

 

 • Баранов С.О. Методичні рекомендації щодо самостійної підготовки до занять з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування у сфері правоохоронної діяльності»: електронний навчально-методичний посібник. ОДУВС, 2023. 74 с.

 

Підготував 99 тез виступів на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та інших наукових заходах.

Нагороджений відомчими відзнаками МВС – медалями «За бездоганну службу» ІІ та ІІІ ступенів, «За відзнаку в службі» І та ІІ ступенів.