Балтаджи Поліна Миколаївна

Поліна Балтаджи

Основна спеціальність: юрист

 

Інша спеціалізація: філологія/педагогіка

 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

 

12.00.01 – Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових учень. Тема дисертації «Юридична мова правозастосовних актів» (2008) 

 

Вчене звання: доцент 

 

В університеті працює з 2003 року. Викладає навчальні дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн»/ «Медіація в професійній діяльності правника», «Поліцейська медіація». Має значний досвід адміністративної роботи. 

 

З 2014 по 2020 рр обіймала посаду керівника юридичного факультету ОДУВС.

Автор більш ніж 50 публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 

Role of modern legal elite in formation of legal culture of Ukraine society//Asia Life Sciencees (2019),2,12, 385-403 (Наукометрична база Scopus).

 

The Category of «Mentality» in Contemporary Scientific Discourse.// Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools/ 2019. 34 (4), P.75-78. (Іноземне видання)

 

Медіація в Україні – проблеми транзитивного періоду ПУПЧ – 2020. - № 3 С. 23-29. 

 

Гуманізм: ідея, світогляд, принцип політики держави // Держави і право: Збірник наукових праць / За ред.. В.І.Терентьєва, О.В.Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2017. – С. 140-142

 

Мова права. Велика українська юридична енциклопедія. Т.2. Філософія права. редкол.: С. І. Максимов та ін.; НАПН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 2017.

 

Роль діалогу в миротворчому процесі // Південноукраїнський правничий часопис, 2022. № 4.

 

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах

 

Член оргкомітету Всеукраїнської наукової конференції «Забезпечення прав людини і громадянина в Україні: правові та соціальні аспекти» ОДУВС

 

Член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Поліцейська медіація як інструмент захисту прав та інтересів громадян». ОДУВС

 

Координатор Центру медіації ОДУВС

 

Організація і проведення серії навчально-практичних тренінгів за підтримки КМЕС (2020-2023 рр.)  Статус – координатор, тренер. 

 

Організація і проведення серії навчально-практичних тренінгів для курсантів ОДУВС з питань захисту вразливих груп населення за підтримки Ради Європи. (2020-2021 рр.) Статус – координатор, тренер.

 

Навчальний проект Бюро ОБСЄ з демократичних інституцій та прав людини (червень 2021р.). Статус – тренер. 

 

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

 

Член Міжнародної асоціації істориків права/ Член Південноукраїнської колегії медіаторів