Антоненко Олександр Анатолійович

Олександр Антоненко

У 2001 році вступив до Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України на факультет правознавства, який з відзнакою закінчив у 2006 році та почав працювати на посаді викладача кафедри діяльності ОВС на транспорті цього ж університету.

 

З 2008 року по 2009 рік юрисконсульт КП «Бюро земельного кадастру» Одеської міської ради.

 

З 2009 року по 2014 рік член правління ГО «Соціально-правова допомога».

 

З 26 лютого 2013 року по грудень 2016 року був керівником юридичної клініки Одеського державного університету внутрішніх справ. 

 

З 2019 року до тепер доцент кафедри трудового, земельного та господарського права Одеського державного університету внутрішніх справ. 

 

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук з 2014 року. Дисертацію Антоненко О.А. захистив в травні 2014 року у спеціалізованій Вченій раді Національного університету «Одеська юридична академія», та рішенням президії Вищої атестаційної комісії України йому присуджено науковий ступень кандидата юридичних наук за спеціальністю за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність: (диплом ДК № 023763 від 23.09.2014).

Коло наукових інтересів Антоненка О.А. стосується питань трудових, соціальних правовідносин. 

 

Є автором понад 100-та наукових праць у тому числі 3-ти у міжнародних виданнях та 1 у наукометричної базі Scopus, 1 у наукометричної базі Web of science, 3-х підручників, 2-x посібників, 4-х навчально-методичних посібника, 3-х електронних мультимедійних навчально-методичних посібника, 1-х методичних рекомендацій, 1-го практикуму, 1-ї пам’ятки для практичних працівників, та понад 50 тез конференцій

З 24 жовтня 2022 року по 23 грудня 2022 року пройшов стажування в Центрі дослідження європейських реформ (Велике князівство Люксембург) за програмою підвищення кваліфікації на тему «Правова природа поняття розірвання трудового договору з ініціативи робітника: практика Європейського Союзу». Сертифікат 23122022348.

 

З 20 червня 2022 року по 27 червня 2022 року пройшов міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар, Lublin, Republic of Poland) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО на тему: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та Україні». Сертифікат від 27.06.2022 ESN96274/2022.