Андрієнко Ірина Святославівна

Ірина Андрієнко

У 1997 році  закінчила Одеський інститут внутрішніх справ МВС України за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», кваліфікація «правознавець», у 2004 році закінчила Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ МВС України за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію «юрист»

 

З 1995 до 1999 року займала різні посади в Одеському інституті внутрішніх справ МВС України. З 2015 року до тепер – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ.

 

Членкиня Спілки юристів України.

 

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» за темою «Правове регулювання надання державних соціальних допомог малозабезпеченим особам в Україні» (Диплом серії ДК № 061757 від 06.10.2010 р.). У 2015 році Андрієнко І.С. присвоєно вчене звання доцента кафедри -цивільно-правових дисциплін (Атестат 12 ДЦ № 044280 від 29.09.2015 р.).

 

Науково-педагогічний стаж складає понад 20 років. Викладає навчальні дисципліни: цивільний процес; цивільне право та процес; виконавче провадження; складання процесуальних документів у цивільному судочинстві.

Сфера наукових інтересів: теоретичні проблеми цивільного процесуального права; теоретичні проблеми трудового права та права соціального забезпечення; юридичне забезпечення прав людини на соціальний захист; міжнародно-правове регулювання соціального захисту та становлення соціальних стандартів соціального забезпечення; правові проблеми судового захисту.

 

Є автором більше 100 публікацій наукового та навчального характеру. Зокрема підготовлено особисто та у співавторстві 10 навчальних посібників, практикумів, близько 40 наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях.

Пройшла підвищення кваліфікації в:

 

  • Херсонському державному університеті на кафедрі галузевого права (сертифікат № 11-А від 08.02.2019 р.);

 

  • Одеському державному університеті внутрішніх справ за професійною програмою працівників підрозділів превентивної діяльності (свідоцтво № 2352/19 від 24.05.2019 р.); 

 

  • Одеському державному університеті внутрішніх справ для педагогічних та науково-педагогічних працівників за напрямом цивільно-господарського циклу (свідоцтво № 8116/20 від 18.12.2020 р.).