Янчук Наталія Дмитрівна

Наталія Янчук

Освіта повна вища, у 2005 році закінчила Одеську національну юридичну академію, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста юриста.

 

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію (кандидат юридичних наук) за спеціальністю 12.00.01 – теорія і історія держави і права, історія політичних і правових учень на тему «Правове забезпечення концепції сталого розвитку сучасної держави: порівняльно-правовий аналіз».

 

Асистент, доцент кафедри в Національному університеті «Одеська юридична академія» (2006-2021 рр.).

 

Професор кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ (2021 рр. і до цього часу). 

 

Є автором близько 80 методичних та наукових публікацій з питань правового забезпечення концепції сталого розвитку сучасної держави, теоретичних основ порівняльної галузевої компаративістики, екологічної політики  Європейського Союзу, теоретичних аспектів освітнього права, прав людини (у тому числі монографій, підручників, навчальних посібників, статей).

 

Здійснює підготовку дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія і історія держави і права, історія політичних і правових учень на тему «Теоретико-методологічні основи порівняльного правознавства в сфері кримінального права».