Засідання разових спеціалізованих вчених рад в уні...

Засідання разових спеціалізованих вчених рад в університеті

news-photo

2 листопада в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулось засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 41.884.042 щодо захисту дисертації Стукаліної Ольги Віталіївни на здобуття ступеня доктора філософії.

 

Тема дисертації - «Кримінологічна характеристика та запобігання терористичним актам у великих містах України»

 

Стукаліна Ольга Віталіївна

 

Засідання ради пройшло під головуванням доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри кримінального права та кримінології університету Конопельського Віктора Ярославовича.

 

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології університету Конопельський Віктор Ярославович

 

Опонентами виступили:

 

– завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Шаблистий Володимир Вікторович;

 

– завідувач кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського національного університету ім. Петра Могили доктор юридичних наук, доцент Блага Алла Борисівна.

 

Офіційний опонент

 

Рецензенти:

 

– директор Інституту права та безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Бабенко Андрій Миколайович;

 

– професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, доцент Чекмарьова Ірина Миколаївна.

 

Рецензенти

 

Науковий керівник:

 

доцент кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, доцент Кулик Людмила Миколаївна.

 

За результатами захисту разова спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присудження Стукаліній Ользі Віталіївні ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

 

3 листопада відбулось засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 41.884.041 щодо захисту дисертації Павленко Лариси Миколаївни на тему «Кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї, зміни її маркування, незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв (стаття 263-1 КК України)» на здобуття ступеня доктора філософії.

 

Засідання 3 листопада

 

Опонентами виступили:

 

– завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Шаблистий Володимир Вікторович;

 

– декан факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія» кандидат юридичних наук, доцент Колодін Денис Олексійович.

 

 

Рецензенти:

 

– директор Інституту права та безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Бабенко Андрій Миколайович;

 

– доцент кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, доцент Кулик Людмила Миколаївна.

 

 

Науковий керівник:

 

професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Меркулова Валентина Олександрівна.

 

Офіційний опонент

 

За результатами захисту разова спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присудження Павленко Ларисі Миколаївні ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».