Засідання разової спеціалізованої вченої ради в ун...

Засідання разової спеціалізованої вченої ради в університеті

news-photo

 

3 травня в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулось засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 41.884.053 щодо захисту дисертації Калюжної Євгенії Сергіївни на тему «Забезпечення прав людини в Україні за матеріалами практики Європейського суду з прав людини» на здобуття ступеня доктора філософії.

 

Засідання ради пройшло під головуванням проректора університету доктора юридичних наук, професора Крикуна Вячеслава Віталійовича.

 

 

Опонентами виступили:

 

- професор кафедри права та публічного управління Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка доктор юридичних наук, професор Кучук Андрій Миколайович;

 

- начальник відділу організації наукової діяльності та захисту інтелектуальної власності Харківського національного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, доцент Абламський Сергій Євгенович.

 

 

Рецензенти:

 

- професор кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, доцент Ковальова Олена Володимирівна;

 

- доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, доцент Сірко Вікторія Сергіївна.

 

 

Науковий керівник:

 

проректор Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Корнієнко Максим Вікторович.

 

 

За результатами захисту разова спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присудження Калюжній Євгенії Сергіївні ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».