Засідання разової спеціалізованої вченої ради в ун...

Засідання разової спеціалізованої вченої ради в університеті

news-photo

 

19 лютого в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулось засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 41.884.045 щодо захисту дисертації Слаблюка Нікіти Сергійовича на тему «Адміністративно-правовий статус та особливості трансформації діяльності Державної податкової служби України» на здобуття ступеня доктора філософії.

 

Засідання ради пройшло під головуванням доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри адміністративної діяльності поліції університету Павлютіна Юрія Миколайовича.

 

 

 

Опонентами виступили:

 

професор кафедри конституційного і адміністративного права Державного університету «Київський авіаційний інститут», доктор юридичних наук, професор Головко Катерина Володимирівна;

 

доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент Білоус-Осінь Тетяна Ігорівна.

 

 

Рецензенти:

 

доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, доцент Баранов Сергій Олексійович;

 

співробітник науково-дослідної лабораторії з проблемних питань кримінального аналізу Одеського державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук Биков Ігор Олегович.

 

 

Науковий керівник:

 

завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Денисова Аліна Володимирівна.

 

 

За результатами захисту разова спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присудження Слаблюку Нікіті Сергійовичу ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».