Вступникам до магістратури/аспірантури 2024!...

Вступникам до магістратури/аспірантури 2024!

news-photo

 

У 2024 році для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за будь-якою спеціальністю потрібно складати ЄВІ. Тим, хто планує здобувати освітній ступінь магістра за спеціальностями: 081 «Право», 053 «Психологія», 124 «Системний аналіз», потрібно буде також пройти ЄФВВ.

 

Для допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» потрібні результати ЄВІ.

 

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у ЄВІ та/або ЄФВВ, здійснює приймальна комісія ОДУВС за умови особистої присутності вступника/вступниці та/або дистанційно в період з 7 до 29 травня. 

 

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно діяти за таким алгоритмом.

 

  1. Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:

 

  • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;

 

  • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;

 

  • документа, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;

 

  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

 

  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;

 

  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;

 

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, вступники мають указати населений пункт в Україні або за кордоном,  у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ. Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

 

  1. Надіслати на електронну адресу приймальної комісії vstup@oduvs.edu.ua скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

 

  1. Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

 

Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії ОДУВС. Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо учасник / учасниця зазначив / зазначила про таку необхідність у заяві-анкеті.

 

Для зареєстрованих учасників / учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

 

Телефон приймальної комісії: 048 795 50 09.

 

Адреса: м. Одеса, вул. Успенська, 1.