Вийшла друком монографія «Готовність слідчих до пр...

Вийшла друком монографія «Готовність слідчих до професійної діяльності правові та психологічні основи»

news-photo

 

Вийшла друком монографія професора кафедри психології та педагогіки факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ кандидата юридичних наук, доцента Ольги ПАСЬКО «Готовність слідчих до професійної діяльності: правові та психологічні основи».

 

Монографія присвячена комплексному висвітленню основ готовності особистості до діяльності працівників слідчих підрозділів Національної поліції України, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень юридичної та психологічної науки.

 

У роботі розроблено авторську структурно-логічну модель готовності особистості до слідчої діяльності, яка базується на особистісно-соціально-діяльнісному підході до навчання і складається з таких типів готовності, як особистісна, соціальна та діяльнісна. Кожний тип готовності особистості до слідчої діяльності складається з певних видів, підвидів та різновидів підвидів. Під час професійно-психологічного відбору пропонується враховувати дану модель готовності особистості до слідчої діяльності, яка чітко визначає професійні вимоги до працівників слідчих підрозділів Національної поліції, з урахуванням вмінь та професійно важливих якостей. Це забезпечить якісну підготовку фахівців до слідчої діяльності і сприятиме підвищенню іміджу поліції.

 

У монографії обґрунтовано концептуальні положення правового, психологічного та навчально-методичного супроводження розвитку, формування та удосконалення готовності особистості до слідчої діяльності.