Робоча зустріч зі стейкхолдером вдосконалення осві...

Робоча зустріч зі стейкхолдером вдосконалення освітньої (професійної) програми «Право» ступеня вищої освіти «магістр»

news-photo

В Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» за спеціальністю «Право» відповідно до розробленої освітньої (професійної) програми.

 

Важливою складовою якісної підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», безсумнівно, є врахування точок зору стейкхолдерів, зокрема адвокатом Федорончуком І.В., який є співзасновником та керуючим партнером Адвокатського об’єднання «Лоялті».

 

Стейкхолдери (від англ. stakeholders) — фізичні та юридичні особи, які мають інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Стейкхолдери освітніх програм університету – це особи або організації, які зацікавлені у якісній підготовці фахівців вищим навчальним закладом. Серед стейкхолдерів виділяють: регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування; роботодавців; організації, які зацікавлені в компетентних спеціалістах; освітні установи різних типів та видів; різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із системою освіти, але які зацікавлені у соціальному партнерстві; здобувачів вищої освіти тощо.

 

Саме з метою вдосконалення освітньої (професійної) програми «Право» ступеня вищої освіти «магістр» в Одеському державному університеті внутрішніх справ було проведено робочу зустріч з адвокатом Федорончуком Ігорем Володимировичем.

 

Представник практичних підрозділів наголосив, що в цілому освітня програма «Право» ступеня вищої освіти «магістр» Одеського державного університету внутрішніх справ відображає сучасні вимоги до фахової підготовки юристів, відповідає вимогам практичного спрямування навчання та дозволяє забезпечити якісну підготовку магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».