Представники ОДУВС провели онлайн-лекцію з академі...

Представники ОДУВС провели онлайн-лекцію з академічної доброчесності в правничій сфері для помічників суддів

news-photo

 

27 лютого 2024 р.  заступник директора інституту права та безпеки к.ю.н., доцент Ірина Риженко та професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету ОДУВС к.ю.н., професор Андрій Беніцький провели онлайн-лекцію на тему «Академічна доброчесність в правничій професії», яка була організована під патронатом Національної школи суддів України.

 

Національною школою суддів України для помічників суддів було організовано всеукраїнський семінар на тему «Актуальні питання запобігання та протидії корупції в Україні. Правове регулювання конфлікту інтересів та забезпечення доброчесності».

 

 

Ірина Риженко розповіла про сучасну політику з академічної доброчесності, яка запроваджується в ЗВО України. На прикладі окремих вишів з академічного рейтингу українських університетів «ТОП-200 УКРАЇНА 2023» було продемонстровано як на сьогодні втілюється вимога про розроблення та оприлюднення положень про академічну доброчесність, як в університетах здійснюється популяризація академічної доброчесності та які використовуються програмні забезпечення для виявлення текстових збігів та ін. Обговорено стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, яких послідовно мають дотримуватися всі учасники освітнього процесу під час реалізації освітніх програм.

 

Андрій Беніцький розповів про відповідальність за порушення принципів академічної доброчесності. В рамках цієї тематики було висвітлено проблеми захисту авторського права, а також особливості кримінально-правової кваліфікації діянь, які мають ознаки порушень авторських прав та суміжних прав (ст. 176 КК України). Обговорено питання формування культури суддівської доброчесності та професійної етики. Розглянуто особливості застосування міжнародного та національного законодавства з питань академічної доброчесності. Вказано на доцільність запровадження системи внутрішнього та зовнішнього академічного моніторингу, врегулювання питання захисту та заохочування викривачів академічної недоброчесності в закладах освіти тощо.

 

 

Учасниками заходу було близько 140 слухачів, у ході організованого заходу з академічної доброчесності обговорено питання щодо дотримання принципів академічної доброчесності під час підвищення кваліфікації та стажування працівниками суддів в закладах освіти та наукових установах України, а також освітніх інституцій в країнах-членів Європейського Союзу та ін. Звернута увага на ролі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо формування політики академічної доброчесності в закладах вищої освіти України тощо.