Практичні заняття з психології оперативно-розшуков...

Практичні заняття з психології оперативно-розшукової діяльності із застосуванням методу «Brainstorming»

news-photo

Останнім часом у методиці викладання профільних навчальних дисциплін поряд із традиційними методиками виникає зацікавлення новими освітніми моделями, технологіями та методами

 

Курсанти 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

 

Одним із методів викладання, який сприяє розвитку і засвоєнню вмінь і практичних навичок є метод «мозкового штурму» (Brainstorming). Це оперативний метод розв’язання проблеми на основі стимулювання творчої активності, при якому учасникам обговорення запропоновано знайти якомога більшу кількість варіантів розв’язання конкретної проблеми, не уникаючи навіть найфантастичніших рішень. Головними аспектами є максимальна кількість ідей та повна заборона на критику на початкових етапах.

 

Саме з використанням вказаного методу було проведено бінарне практичне заняття з навчальної дисципліни «Психологія оперативно-розшукової діяльності» для курсантів 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

 

 

Заняття проводив професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції кандидат юридичних наук, професор Сергій Албул. У занятті брав участь заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області підполковник поліції Ян Гангало.

 

Професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції кандидат юридичних наук, професор Сергій Албул

 

Курсантам було запропоновано фабули щодо вчинення кримінальних правопорушень та певні оперативні ситуації, які можуть виникати під час виконання ними службових обов’язків. За наданими обставинами та умовами здобувачі вищої освіти мали окреслити оптимальні шляхи вирішення щодо тактики встановлення психологічного контакту, методики подолання психологічних бар’єрів, методів і прийомів психологічного впливу. Відповідно до обраної курсантами лінії поведінки викладачем надавалися додаткові уточнюючі умови, що «виникли» під час проведення заходів.

 

Слід вказати, що завдяки цьому методу здобувачі вищої освіти матимуть змогу повніше оволодіти фаховими знаннями, розвивати відповідні професійні та особистісні якості (Soft skills), формувати вміння самостійно приймати рішення в умовах невизначеності, визначати проблему, розробляти багатоваріантний план дій щодо вирішення певної ситуації, розвивати навички роботи в колективі тощо.