КАФЕДРА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕАЛІЗАЦ...

КАФЕДРА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ

news-photo

 

Академічна мобільність – це можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами. Саме так закріплено в Законі України «Про вищу освіту» та Положенні про реалізацію права на академічну мобільність, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579.

 

 

Hеалізуючи право на академічну мобільність для проведення занять в інших закладах вищої освіти залучається і науково-педагогічний склад кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

 

Працівники кафедри ОРД ОДУВС зустрілися зі студентами 4-го курсу (спеціальність 081 «Право», бакалавр) Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» в рамках бінарного заняття з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» за темою «Суб’єкти кримінального провадження».

 

 

Під час бінарного заняття, яке проводив професор кафедри політичних наук доктор юридичних наук, професор Олександр Долженков, перед студентами виступив завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС кандидат юридичних наук, доцент Сергій Єгоров.

 

Представник нашого вишу докладно розповів про структуру Національної поліції України, зокрема оперативні підрозділи, а також зупинився на розгляді проблемних аспектів організації взаємодії між слідчими та оперативними підрозділами Національної поліції під час протидії кримінальним правопорушенням.

 

 

 

Учасники зустрічі

 

Примітно, що деякі зі студентів виявили бажання у подальшому вступати до Одеського державного університету внутрішніх справ для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю 081 «Право».

 

Слід зазначити, що академічна мобільність учасників освітнього процесу є одним із пріоритетних напрямів освітньої діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ і має на меті поглиблення його інтеграції у вітчизняний та міжнародний освітньо-науковий простір, підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень, забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.